Studenti dokumenta

Tražite prevođenje studentskih dokumenata?
Diem profesionalno prevodi, na sve potrebne jezike, dokumenta u koja spadaju:
  • Potvrde o redovnom školovanju (srednje škole, fakulteti)
  • Sertifikati
  • Svedočanstva osnovne i srednje škole, specijalizovanih kurseva
  • Diplome i dodatke diplomi
  • Uverenja o položenim ispitima
  • Nastavni planovi i programi fakulteta

DieM konačno rešenje plavi logo120x60

Osnovana sa ciljem da na efikasan način što širem auditorijumu približi izradu prevoda kako pisanih tako i usmenih i da na moderan način predstavi jednostavno učenje – usvajanje stranih jezika.

Kako do nas

Brzo pitanje