Poslovna dokumenta

Tražite prevođenje poslovnih dokumenata?
Diem profesionalno prevodi, na sve potrebne jezike, dokumenta u koja spadaju:
  • Ugovori, Statuti, osnivacka akta
  • Bonitet firmi
  • Registracije privrednih društava
  • Bilansi, završni računi, bilans uspeha, tokova gotovine, statistički aneks, promene kapitala itd.
  • Sertifikati, garancije o dobrom izvršenju posla, licence
  • I ostalo.

DieM konačno rešenje plavi logo120x60

Osnovana sa ciljem da na efikasan način što širem auditorijumu približi izradu prevoda kako pisanih tako i usmenih i da na moderan način predstavi jednostavno učenje – usvajanje stranih jezika.

Kako do nas

Brzo pitanje