Lična dokumenta

Tražite prevođenje ličnih dokumenata?
Diem profesionalno prevodi, na sve potrebne jezike, dokumenta u koja spadaju:
 • Izvodi iz matičnih knjiga (rođenih, umrlih, venčanja)
 • Uverenja o državljanstvu
 • Uverenja o nekažnjavanju (iz suda, MUP-a)
 • Radne i vojne knjizice
 • Potvrde o stanju računa u banci
 • Potvrde o stalnom zapošljenju, visini plate
 • Vozačke i saobracajne dozvole
 • Izjave i saglasnosti
 • Lekarski nalazi
 • Penzioni čekovi
 • Medicinska dokumentacija

DieM konačno rešenje plavi logo120x60

Osnovana sa ciljem da na efikasan način što širem auditorijumu približi izradu prevoda kako pisanih tako i usmenih i da na moderan način predstavi jednostavno učenje – usvajanje stranih jezika.

Kako do nas

Brzo pitanje