Klijenti

Klijenti

Negujemo dugogodišnju saradnju sa najistaknutijim domaćim i stranim firmama.
Naši klijenti su svi od individualnih fizičkih lica do pravnih subjekata, republičkih i državnih institucija kao i visokih državnih institucija, kao i vladinih i nevladinih organizacija…

DieM konačno rešenje plavi logo120x60

Osnovana sa ciljem da na efikasan način što širem auditorijumu približi izradu prevoda kako pisanih tako i usmenih i da na moderan način predstavi jednostavno učenje – usvajanje stranih jezika.

Kako do nas

Brzo pitanje