Cenovnik

Sve cene su izražene u evrima i obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti na dan obračuna, po zvaničnom kursu NBS.

POPUSTI ZA STUDENTE, PENZIONERE I VEĆI BROJ STRANA na upit i po dogovoru.

Napomena: Cene su podložne promeni u zavisnosti od kompleksnosti teksta i/ili hitnosti prevoda.

DieM konačno rešenje plavi logo120x60

Osnovana sa ciljem da na efikasan način što širem auditorijumu približi izradu prevoda kako pisanih tako i usmenih i da na moderan način predstavi jednostavno učenje – usvajanje stranih jezika.

Kako do nas

Brzo pitanje